Yvette Bloemen
Yvette Bloemen
Vanaf 2015 mede-initiatiefnemer van De Brug vanuit mijn toenmalige functie als voorzitter van TV Hertog Jan.
Ik probeer als voorzitter van de stuurgroep de verbindende schakel te zijn tussen alle partijen. Vanuit De Brug hebben we naast de directe invloed van de 4 participanten, natuurlijk ook te maken met alle andere verenigingen en organisaties in Erp, die al actief zijn bij ter Aa of op het sportpark of dat in de toekomst willen worden. Verder zijn Gemeente Meierijstad en Waterschap Aa en Maas onze partners bij de realisatie van De Brug.
Naast de verbindende functie, probeer ik ook toe te zien op voortgang. De voorfase heeft lang genoeg geduurd, we mogen niet vervallen in wachten op elkaar, het is hoog tijd voor actie!
Het zou mij ontzettend blij maken, als we de droom van een groene parkachtige omgeving waar mensen ongedwongen naartoe komen om te bewegen en onder elkaar te zijn, werkelijkheid wordt.
Het Omnipark biedt Erp kansen om het sociale karakter van het dorp te behouden, door invulling te geven aan een nieuw concept. Een unieke kans die we hopelijk samen met jou gaan grijpen!