Jan de Vocht

Jan de Vocht
Veghelnaar van geboorte maar sinds 1979 woonachtig in ons prachtige dorp. Feitelijk ben ik al getransformeerd van “Kuus  naar Beer”!

Ik heb op verzoek, maar met veel plezier, De Omnipark Kar een drietal jaren als voorzitter mee mogen trekken. Door persoonlijke omstandigheden lukt dat nu niet meer, maar als stuurgroeplid blijf ik vooralsnog betrokken om onze droom te verwezenlijken!

Ik word enorm blij van onze uurtjes tennis en de 3e helft op donderdagavond bij Hertog -Jan en ik word ook blij als ik zaterdagsochtends ga kijken bij v.v. Erp en daar mijn kleinzonen mag aanschouwen of zondagsmiddags als we met ons vaste ploegje naar Erp 1 gaan kijken.

Het Omnipark zal voor een reeks van jaren een enorme toegevoegde waarde geven aan de leefbaarheid van Erp, en op termijn ook aan Keldonk en Boerdonk. Als de voorliggende plannen zo uitgevoerd worden, zal ons Omnipark een Sieraad voor de wijde omgeving zijn.