Mei 2024 was de natste meimaand ooit gemeten. Maar het is al langer nat. In de periode vanaf juli 2023 tot en met mei 2024, was het natter dan normaal. Met forse uitschieters van ruim twee keer zoveel neerslag. Over de hele periode is er 540 mm meer gevallen dan normaal. Dat staat gelijk aan 54 volle emmers op iedere vierkante meter extra. 

Bron: Waterschap Aa en Maas, gemeten over werkgebied Waterschap Aa en Maas

De rol van Omnipark De Brug

Omnipark De Brug speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ‘natte voeten’. Niet alleen voor de voetballers van RKVV Erp door het verplaatsen van de voetbalvelden naar een hoger gelegen gebied. Maar ook om te voorkomen dat steden en dorpen onder water komen te staan.
Zo draagt het project bij aan de bescherming van lagergelegen gebieden als Den Bosch. Hoeveel water Omnipark precies opvangt, zal na het definitieve ontwerp worden onderzocht middels het testen van hydrologische modellen.

Langs de Aa Omnipark De Brug

In gesprek met Kevin uit Keldonk

In een tijd waarin extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen, is waterbeheer een cruciaal onderwerp. We spraken hierover met Kevin Rooijackers (23) uit Keldonk. Kevin zit in zijn laatste masterjaar aan de Universiteit van Wageningen, waar hij naast plantenwetenschappen ook waterkwaliteit en ecologie studeert. Zijn expertise en passie voor ecologie bieden een helder inzicht in de maatregelen die nodig zijn om overstromingen in regio’s zoals Den Bosch te voorkomen.

Kevin legt uit waarom het zo belangrijk is dat de Aa verbreed wordt en gaat meanderen. “Het gaat erom dat je de Aa meer ruimte geeft om water te bergen tijdens hevige regenval,” zegt hij.  Vroeger slingerden (meanderden) rivieren, voordat een groot deel werd gekanaliseerd (afgegraven), hoofdzakelijk voor vlugge waterafvoer. Met dit project wil Aa en Maas terug naar de situatie zoals vroeger, zodat er meer water wordt vastgehouden in de regio. Dit helpt om de druk op lager gelegen gebieden te verlichten en het risico op overstromingen te verminderen.

Kevin benadrukt dat dergelijke gebieden niet alleen bijdragen aan waterbeheer, maar ook aan het herstel van biodiversiteit. “Het is een win-win situatie,” zegt hij. “We creëren een ecologisch waardevol gebied en tegelijkertijd beschermen we dorpen en steden tegen overstromingen.

Duurzame en veilige toekomst

De recente extreme regenval onderstreept het belang van effectieve waterbeheerstrategieën zoals het verbreden en laten meanderen van de Aa. Dankzij Omnipark De Brug, wordt er gewerkt aan een duurzame en veilige toekomst voor de regio. “We moeten de natuur de ruimte geven om haar werk te doen,” concludeert Kevin, “dan kunnen we natte voeten voorkomen.”

Deze eerste stappen zijn essentieel voor het creëren van een duurzaam waterbeheersysteem dat niet alleen helpt bij het beheersen van waterniveaus, maar ook bijdraagt aan de biodiversiteit in de regio. Volgende week lopen we langs de oevers met Kevin en vertelt hij meer over het waterleven in en langs de Aa.

Afgelopen dagen scoorden het weer een dikke 10. Wat denken jullie komt na regen dan eindelijk zonneschijn? Of zullen we komende periode nog langer ‘last’ hebben van natte voeten?