De realisatie van Omnipark komt steeds dichterbij. De gemeente is in een vergevorderd stadium met het nieuwe bestemmingsplan, er is een bureau geselecteerd dat de sportzone zal ontwikkelen en na de zomer zal een architect aan de slag gaan met het ontwerp van de multifunctionele accommodatie (MFA).

De bal is nu echt begonnen met rollen. En dat betekent dat er meegedacht moet worden over de richting. Want, op welke manier doet de MFA recht aan de wensen en behoeftes van alle verenigingen en partijen die er gebruik van gaan maken? Hoe zorg je ervoor dat het lokale karakter bewaard blijft op een groot Omnipark? Op welke manier moeten velden worden geplaatst zodat er zoveel mogelijk van de sporten genoten kan worden? Allemaal vragen die een goed doordacht plan nodig hebben.

Tijd om de besturen van de initiatiefnemers van Omnipark De Brug (RKVV Erp, De Korfrakkers, TPV Hertog-Jan en Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp) samen aan tafel te zetten. Tijdens de eerste sessie op maandag 10 juni deelden de besturen aan de hand van een aantal scenario’s hun visie en ideeën over de toekomstige structuur en identiteit van de verenigingen. Daarmee werd door alle besturen uitgesproken dat de verenigingen de mogelijkheid tot samengaan verder willen verkennen.

Met die intentie in het achterhoofd is er tijdens de tweede bijeenkomst op maandag 17 juni de huidige financiële situatie van iedere initiatiefnemer doorgenomen en zijn er werkgroepen met afgevaardigden van iedere vereniging gevormd rondom de meest urgente thema’s. Zo zal een groep zich gaan buigen over de MFA om input te kunnen leveren aan de architect. Hierin wordt onder meer het gebouw, de horeca en evenementen meegenomen.

Een tweede werkgroep gaat zich richten op de realisatie van de sportzone waarin de velden en het buitenterrein voor de sport centraal staan. Ook gaat een groep zich verdiepen in de toekomstige organisatiestructuur van Omnipark De Brug en de vierde werkgroep gaat aan de slag met de identiteit en de gezamenlijke doelen van de verenigingen. Later worden er meer werkgroepen opgestart, zoals een werkgroep Parkzone en een werkgroep Beekzone.

Beide avonden leverden mooie en waardevolle inzichten op die helpen bij het realiseren van een park dat past bij de wensen van zoveel mogelijk mensen in Erp. De verenigingen zullen zelf ook hun eigen leden oproepen om aan te sluiten en/of input te leveren voor de werkgroepen.

Wordt vervolgd dus…

omnipark