Waar staan we? En hoe gaan we verder om in 2027 de nieuwe Multifunctionele Accommodatie De Brug in gebruik te kunnen nemen? “Er wordt nu écht doorgepakt”, merkten bestuursleden tijdens een bijeenkomst op 22 januari.

De bijeenkomst op 22 januari was belegd om weer eens te kijken waar we staan met De Brug. Er was een grote opkomst. Met veel bestuursleden bij elkaar. Dat waren bestuursleden van de verenigingen maar ook van organisaties die veel gebruik maken van ter Aa! 

De noodzaak van Omnipark De Brug

De Multifunctionele Accommodatie moet voor de komende decennia het kloppend hart van Erp worden. Dat is de insteek. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat er wordt samengewerkt, zo benadrukte Yvette Bloemen als voorzitter van stuurgroep De Brug. Zij merkt dat de animo nog altijd onverminderd groot is. 

“We hebben met zijn alle dezelfde doelen. Namelijk: zorgen dat Erp het Erp blijft dat het nu is. Dat we kunnen blijven sporten, bewegen en ontmoeten. Dat we die prachtige evenementen kunnen blijven organiseren die we nu al hebben. Denk dan aan Lost in Music en de pronkzittingen van de Uilen. Ook het kleine en laagdrempelige moeten we koesteren. Het kaarten, biljarten, dansen, zingen, enz. Dat vasthouden en uitbreiden met onder meer een prachtig park … dat is het streven. Een centrum zijn voor het hele dorp, ingebed in het groen. En dat alles in een omgeving die is aangepast aan de toekomst. Dus met een energieneutraal gebouw en met sportvelden waar nieuwe technologie in is verwerkt om energie op te wekken.”

Bestemmingsplan en voorbereiding MFA

Mari Rovers lichtte als projectleider van Omnipark de Brug namens Gemeente Meierijstad de huidige status van Omnipark De Brug toe. De benodigde grond is nog niet verworven, zegt hij. Toch is de gemeente al in een vergevorderd stadium met het nieuwe bestemmingsplan. Dat moet eind 2024 klaar zijn. Dat plan is breed ingestoken. Ook de herinrichting van het gebied, onderzoeken naar licht, geluid en flora/fauna én een voorlopig ontwerp van de MFA maken hier onderdeel van uit. 

De projectleider had goed nieuws: het college onderzoekt momenteel of de voorbereidingen voor het realiseren van de MFA zelfs naar voren getrokken kunnen worden. De eerder geplande stappen voor 2025 zouden dan in 2024 worden opgepakt. 

Eerder is al bepaald hoeveel ruimte alle huidige gebruikers in het nieuwe MFA nodig hebben. Als de voorbereidingen inderdaad naar voren kunnen worden getrokken, volgens wens van het college, gaat een architectenbureau nog dit jaar aan de slag met de wensen van gebruikers om tot een voorlopig ontwerp te komen. 

Deze maand nog selecteert de gemeente een bureau dat de realisatie van de sportzone op gaat pakken. De voetbalvelden, korfbalvelden en tennis- en padelbanen worden dan in 2025 aangelegd.

“Het komt nu echt dichtbij”

In 2025/2026 moet de schop in de grond voor de bouw van de nieuwe MFA. Hierin worden niet alleen alle huidige gebruikers van gemeenschapshuis ter Aa gehuisvest, maar ook de voetbal-, korfbal en tennisvereniging. Ook nieuwe gebruikers zullen welkom zijn, zoals buitenschoolse opvang en andere partijen die mede gebruik maken van de faciliteiten die het gebouw en de omgeving bieden.
Hoewel aanbestedingsregels in acht moeten worden genomen, lijkt het Mari een mooi vooruitzicht als de realisatie van het totale Omnipark uitgevoerd zou kunnen worden door bedrijven uit Erp en Meierijstad zelf. De expertise ervoor is aanwezig! 

Vervolgens kan Waterschap Aa en Maas aan de slag met de 1e fase van de aanleg van de ecologische verbindingszone en het laten meanderen van de Aa. Onder andere op de plek waar nu het hoofdveld van RKVV Erp ligt.

In 2027 moet de nieuwe MFA in gebruik worden genomen. Hopelijk is dan een nieuwe goede bestemming gevonden voor het paviljoen van de Korfrakkers en TPV Hertog Jan. In 2028, maar liefst nog eerder, worden ter Aa en het paviljoen van de voetbalvereniging gesloopt.
De aanwezigen waren enigszins beduusd door de voorgespiegelde snelheid waarmee de realisatie nu uit de startblokken komt. Johan van Gerwen, aandachts-wethouder van Omnipark de Brug namens het college van B&W vatte het mooi samen: `Het komt nu echt dichtbij.`

Meer ruimte voor water

De Brug draait om veel meer dan alleen het vasthouden, moderniseren en uitbreiden van alle voorzieningen in Erp. Ook waterbeheer is een belangrijke doelstelling voor de gemeente. Na de recente zware regenval en overstromingen afgelopen december, is iedereen zich er nóg meer van bewust dat er iets moet gebeuren om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Simon Schimmel (projectleider Waterschap Aa en Maas) benadrukte tijdens de bijeenkomst de watergerelateerde uitdagingen. Doel is om ruimte te creëren voor wateropslag, natuurontwikkeling en grondwaterbenutting voor agrariërs. Dit omvat het verbreden van de waterzone, het laten meanderen van de Aa, het delen onder water kunnen laten zetten bij langdurige extreme regenval, dit als onderdeel van het grotere ‘Kracht van het Aa-dal’ project. Dit gebied strekt zich uit van Beek en Donk tot aan kasteel Heeswijk. Harde deadline voor de realisatie van dit project vanuit ‘Brussel’ is eind 2027. 

Oproep voor deelname aan werkgroepen 

Hoewel deze bijeenkomst veel inzicht gaf in hoe het ervoor staat en wat ons nog te doen staat, leven er natuurlijk nog veel vragen onder de toekomstige gebruikers van de Brug. De stuurgroep zit eind februari bij elkaar om werkgroepen te definiëren en jaarplanningen te maken. Bij deze daarom al een uitnodiging: wil je meedenken?

Wil jij een bijdrage leveren in een werkgroep om samen een ontmoetingsplek te creëren waar iedereen trots op gaat zijn? Laat jouw ideeën of gegevens dan achter op onze contactpagina. Het streven is om werkgroepen te maken met een gezonde mix van verenigingen en gebruikers en van alle leeftijden.