Goed nieuws!

Dankzij de Rabobank Meierij & Maashorst is met de toezegging van een bedrag van € 5000,- de eerste stap gezet richting de realisatie van een Athletic Skills Garden! De Rabobank heeft vanwege haar 125 jarig bestaan eenmalig lokale duurzaamheidsprojecten gesponsord in de regio. Wij zijn ontzettend blij met deze bijdrage en willen de Rabobank dan ook ontzettend bedanken hiervoor!

In een eerder stadium was de Athletic skills garden opgenomen in het masterplan van het parkgedeelte van De Brug. Het was onderdeel van het raadsvoorstel dat in 2021 is voorgelegd aan de raad. Hoewel de raad voltallig vóór de realisatie van Omnipark de Brug heeft gestemd, is de Athletic skills garden vanwege financiële redenen uit het plan geschrapt.

De stuurgroep heeft zich vanaf dat moment ten doel gesteld, om zelf de financiële middelen bij elkaar te krijgen om toch een Athletic Skills garden aan te kunnen leggen. Omdat dit gedeelte van het park met name de jeugd uitdaagt om lichamelijk actief bezig te zijn, is het een onmisbaar onderdeel van de Brug. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de motoriek van kinderen minder ontwikkeld is dan die van de generaties daarvoor. De inrichting van de skills garden bestaat uit natuurlijke ‘hindernissen’ om te klauteren, rollen en evenwicht bewaren. Op andere plaatsen in Nederland is dit al succesvol gebleken. 

Visualisatie van principe Athletic SkillsG

Met een duurzaamheidsbijdrage komt de aanleg van de Athletic Skills Garden al een stap dichterbij. We zijn ervan overtuigd dat we met sponsoring, burgerinitiatief en zelfwerkzaamheid de gehele Athletic Skills Garden kunnen realiseren.

Volgens gemeente Meierijstad zullen de voetbalvelden van RKVV Erp in 2025 worden verlegd. Dit opent de mogelijkheid om een prachtig Athletic Skills Park aan te leggen ter hoogte van het huidige hoofdveld.

Bouw jij mee aan een actief en levendig Erp?