Communicatieplan

Het realiseren van een nieuw park, zoals Omnipark De Brug, brengt veel enthousiasme en verwachtingen met zich mee. Het creëren van een communicatieplan voor dit project is van essentieel belang om de betrokkenheid van burgers, belanghebbenden, partners en huidige gebruikers te waarborgen. Omnipark De Brug heeft dit begrepen en zet in op een doordacht communicatieplan om te informeren, betrekken, enthousiasmeren en later activeren.

Mede dankzij een financiële bijdrage van Leefbaarheid in de dorpen en de inzet van vele vrijwilligers is dit communicatieplan tot stand gekomen en zal in de komende periode verder worden ontwikkeld.

In dit artikel zullen we de voordelen van dit communicatieplan voor het park bespreken.

1. Duidelijke communicatiedoelen

Het bepalen van communicatiedoelen is de eerste stap naar een succesvolle communicatiestrategie. Het stelt Omnipark De Brug in staat om te definiëren wat ze willen bereiken, of dat nu het informeren van de gemeenschap, het betrekken van partners, of het enthousiasmeren van het publiek is. Met heldere doelen kan het park gerichte acties ondernemen om deze te realiseren.

2. Gerichte doelgroepen

Niet elke boodschap is relevant voor iedereen. Door het identificeren van de specifieke doelgroepen, zoals burgers, partners en huidige gebruikers, kan het communicatieplan van Omnipark De Brug op maat gemaakte boodschappen en benaderingen ontwikkelen om de betrokkenheid en interesse van elke groep te maximaliseren.

3. Efficiënte informatieverzameling

Met een centrale website als verzamelpunt voor alle communicatie kan Omnipark De Brug informatie gestructureerd en overzichtelijk presenteren. Dit vergemakkelijkt het informeren van betrokkenen en stelt hen in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot alle relevante informatie.

4. Grootse start

Het plannen van de livegang voor oktober met een persbericht, nieuwe website en content kalender is een slimme zet. Het zorgt voor een grootschalige introductie van het park en trekt de aandacht van het publiek op een gecoördineerde en effectieve manier.

5. Communicatie partners

Om bovenstaand te realiseren heeft Omnipark De Brug professionele en lokale communicatie partners ingeschakeld. Voor het communicatieplan is Imke Kerkhof van Communicatieverandering gevraagd. Zij is specialist in het opzetten van communicatiestrategieën met name bij gemeentes en non-profitorganisaties. Voor de uitvoering en het uitzetten van de communicatiestrategie heeft zij Bo van den Bosch van InnovatieBOOST gevraagd. Bo zal dan ook het eerste aanspreekpunt zijn voor de communicatie van Omnipark De Brug.

Nadat de communicatiestrategie en merkwaarden waren bepaald, was het zaak om de boodschap ook visueel kracht bij te zetten. Hiervoor moest een sterk logo met huisstijl ontwikkeld worden. Frans Hanegraaf, een lokale designer werkzaam bij designbureau TIKKL, gespecialiseerd in het ontwerpen van logo’s en huisstijlen is hiervoor gevraagd. Hij heeft op basis van de merkwaarden een krachtig beeldmerk met bijhorende huisstijl ontworpen.

Op basis van deze nieuwe huisstijl is websitebouwer Jos Brocks van Een Pot Creatief benaderd voor het ontwikkelen van een website voor Omnipark De Brug. Hij heeft in samenwerking met Bo de website in een rap tempo afgerond. Zodat de communicatie vanuit De Brug vindbaar is op een vaste plek. Een plek waar mensen ook vragen kunnen stellen en informatie kunnen vinden over het toekomstige park.

Ondertussen staat de website en zal de communicatie alleen maar belangrijker worden. Want naarmate de tijd vordert, komen we dichterbij de realisatie van het park. Het is belangrijk dat burgers en partners worden betrokken bij de voortgang van het park. Want uiteindelijk is het park van iedereen en moet dat ook zo voelen. De komende periode worden dan ook online (zoals via social media) en offline (via lokale kranten), betrokkenen geïnformeerd over Omnipark De Brug.

Kortom, het communicatieplan voor Omnipark De Brug legt de basis voor een succesvolle communicatiestrategie die niet alleen informeert, betrekt en enthousiasmeert, maar ook in staat is om actie te ondernemen wanneer de verdere stappen met het park worden gezet. Met de juiste aanpak kan het park een sterke band opbouwen met zijn gemeenschap en partners, wat essentieel is voor het succes op de lange termijn.