Persbericht – 2 oktober 2023

Omnipark De Brug: ‘Vanaf nu wordt het concreet’

ERP – De voorbereidingen op de realisatie van Omnipark De Brug zijn in een volgende fase beland: het wordt steeds concreter. “Eindelijk”, zegt Yvette Bloemen, voorzitter van de stuurgroep. “De bal rolt nu.”

Het is naar buiten toe een tijdje stil geweest rondom Omnipark De Brug, maar achter de schermen is er ontzettend veel werk verzet. Zo is de gemeente druk bezig met het aankopen van gronden, wat misschien dit jaar al afgerond zal worden. Ook zullen dit jaar nog bestemmingsplanwijzigingen aan worden gevraagd. En dan ligt er sinds vorige week het voorstel van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop van de accommodatie van De Korfrakkers aan de huisartsenpraktijk in Erp.

Haast maken

Omnipark De Brug komt er. Zo veel is duidelijk. Vorig jaar werd het als project al opgenomen in het coalitieakkoord. De gemeente Meierijstad pakt daar dit jaar stevig op door. En ook Waterschap Aa en Maas, dat een belangrijke speler is in het hele traject, heeft haast: om aanspraak te maken op Europese subsidies voor de aanleg van robuust beekdal, moet het park er uiterlijk 2027 liggen. En … dat gaat lukken. “De bal rolt”, zegt Yvette Bloemen, voorzitter van de Stuurgroep.

Erp meenemen in het traject

Een van de doelen van de stuurgroep voor dit jaar nog is om Erp mee te nemen in het hele traject. Want, zo realiseert zij zich, dat hebben we even laten liggen. “Er gaan zo veel voorbereidingen in zo’n traject zitten. Je moet niet vergeten dat we hier al meer dan zeven jaar mee bezig zijn. Maar eindelijk komt er nu schot in. Eindelijk worden dingen nu concreet. In 2024 starten we bijvoorbeeld al met het inrichten van de sportzone en parkzone, in 2025 worden de voetbalvelden verlegd en in 2026 wordt het MFA gebouwd. De planning is er. Het komt allemaal dichterbij. De voorbereidingen worden getroffen. Tijd om dat zo ook te gaan communiceren.”

Offensief start met lancering website

Erp meenemen in het hele traject. Dat is een van de doelen van de stuurgroep nu. Dat is deze week begonnen met het lanceren van de website: omniparkdebrug.nl. Daar staat alle informatie over het hele project. Daar ook vind je veel gestelde vragen. En daar ook kun je zelf je vragen kwijt. Daarnaast zal de stuurgroep vanaf heden vaker van zich laten horen, via de verschillende kanalen: “Vanaf nu kan dat eindelijk ook. De bal rolt … Eindelijk wordt het concreet!”

Over Omnipark De Brug

Omnipark De Brug is een burgerinitiatief van drie verenigingen en het gemeenschapshuis, waar gemeente Meierijstad en Waterschap Aa en Maas op aan hebben gepikt. Doel is tot een multifunctioneel park te komen, waar sport, cultuur, zorg, onderwijs, natuur en recreatie elkaar vinden.

Voor meer informatie over dit persbericht, kun je contact opnemen met Yvette Bloemen: 06 28288289