juni 18, 2020

Geschreven door Tom Vos

Vertrouwen projectgroep Omnipark nieuws

Met de presentatie van voorkeursvariant 2.2 heeft Erp deze week een voorproefje gekregen van waar het naartoe gaat met Omnipark De Brug. Afgelopen woensdagavond konden de inwoners binnenlopen bij Ter Aa waar de drie projectpartijen hen de actuele stand van zaken voorlegden.

Om het plan te bekostigen zal er totaal zo’n 15 tot 20 miljoen euro op tafel moeten komen. Of corona de voortgang gaat belemmeren doordat de gemeente de hand op de knip gaat leggen, dat gelooft de voorzitter van projectgroep Omnipark De Brug, Jan de Vocht, niet meteen. ,,We hebben hier bovendien te maken met een gefaseerde uitvoering, uitgesmeerd over zo’n tien jaar. Daarbij staan tot dusver alle seinen nog altijd op groen en zijn de gemeente en de politiek heel positief. Onze verwachtingen zijn allesbehalve getemperd. Misschien is dit juist een goede tijd om te investeren.”

Multifunctioneel

De organisatie van de inloopavond was geheel volgens de regels, inclusief tijdsloten en looproutes. Enkele tientallen belangstellenden luisterden naar de presentaties en bestudeerden de schets waarmee een indruk werd gegeven van hoe het gebied achter Ter Aa en bij de sportvelden er straks uit komt te zien. Centraal in het plan staat de nieuwe multifunctionele accommodatie, met daarbij onder meer voetbal-, tennis- en korfbalvelden, een handboog- en pannaveld en veel speelruimte en natuurlijk groen. Maar de hoofdrol is door de gebiedsontwerpers toegekend aan het riviertje de Aa, dat in de huidige situatie in natte tijden voor wateroverlast zorgt. Extra geulen, waterberging en meer vrij gebied langs het water moeten dit probleem gaan oplossen.

Historische schatten

Vertegenwoordigers van heemkundekring Erthepe attendeerden de projectgroep op de kansen die zich gaan voordoen als er te zijner tijd historisch bodemonderzoek moet worden verricht. ,,Zoals het zichtbaar maken van cultuurhistorie, bijvoorbeeld op de plek waar zich tot 1897 een watermolen bevond. Misschien is er ook nog wel iets te vinden op twee locaties waar mogelijk kastelen hebben gestaan; dat van Willem van de Bossche, heer en ridder van Erp rond 1335, en nabij de sporen van een klein verdedigingswerk. Ofwel achter de Wasaa 5-7 en in de buurt van de Hoekse hoef,” aldus voorzitter Marius Strijbosch, die daarmee met name voor ogen heeft om de Erpse historische schatten zichtbaar te maken en te behouden voor volgende generaties.

Hoe nu verder

Met de input van deze bijeenkomst wordt het plan, mede door waterschap Aa en Maas en de gemeente Meierijstad, verder aangescherpt. In september bespreken het college en het waterschapsbestuur de geactualiseerde plannen, waarna op 8 oktober een beeldvormende avond plaatsvindt en er verder wordt ingezoomd op de financiën. Aan het eind van dit jaar nemen de gemeenteraad en het waterschap besluiten aangaande de volgende fases.

Watermolen in Erp

Deel het bericht met je vrienden.

  • Langs de Aa Omnipark De Brug

Van natte voeten naar zonneschijn

Mei 2024 was de natste meimaand ooit gemeten. Maar het is al langer nat. In de periode vanaf juli 2023 tot en met mei 2024, was het natter dan normaal. Met forse uitschieters van

Blik op De Brug: Dirk

Deze week werpt Dirk Delisse een blik op De Brug. Dirk is bekend als ondernemer en mede-eigenaar van Uitjesbazen, en als enthousiaste tennisser en initiatiefnemer van Hawaii-Five Open. Dirk zou graag een groen park willen

De kracht van samenwerking van het Omnipark

Dit jaar viert de Korfbalclub in Erp haar 60-jarig bestaan, wat natuurlijk groots gevierd moet worden. Een bijzonder hoogtepunt zal het afscheidsfeest zijn in de kantine. Waar De Korfrakkers door de komst van de huisarts