juli 3, 2018

Geschreven door Tom Vos

 

Stuurgroep Omnipark De Brug, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas bundelen de  krachten om samen een multifunctioneel (sport)park in Erp mogelijk te maken. De partijen gaan een haalbaarheidsonderzoek hiernaar uitvoeren. Als het plan doorgaat kan de uitvoering aan het einde van 2020 beginnen. 

De samenwerkende partijen willen een duurzame ontmoetingsplek maken met voorzieningen voor de hele gemeenschap in Erp en omgeving. Hun doel is dat het park een brug slaat tussen de verschillende verenigingen gericht op sport, maatschappelijke activiteiten, cultuur en recreatie, onderwijs, zorg en ontmoeten.

Omnipark De Brug is een initiatief dat is voortgekomen uit samenwerkende partijen als RKVV Erp, de Korfrakkers, tennisvereniging Hertog Jan en ontmoetingscentrum Ter Aa. Het toekomstige multifunctioneel sportpark (ook wel omnipark genoemd) nabij het riviertje de Aa moet straks ook gebruikt kunnen worden door bewoners van het zorgcentrum Simeonshof en het Molenpark.

Wethouder Coby van der Pas: ,,Dit burgerinitiatief zorgt voor een accommodatie die voor iedereen toegankelijk is en draagt zo bij aan de leefbaarheid van onze gemeente waar alle mensen mee kunnen doen. Wij omarmen dit prachtige initiatief van harte.”

Niet afwachten

Yvette Bloemen van Omnipark zegt niet te willen afwachten hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. ,,Met onze stuurgroep, werkgroepen met heel veel vrijwilligers en de steun van gemeente, waterschap en andere partijen, willen we gaan bouwen aan een nieuwe plek waar alles op het gebied van bewegen, beleven en ontmoeten mogelijk gaat worden.”

Volgens Peter van Dijk, bestuurder van waterschap Aa en Maas, moet het Omnipark Erp parken verbinden met een brug over rivier de Aa. ,,Dit biedt voor het waterschap kansen voor een integrale ontwikkeling van het Aa-dal zoals meer ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden en het verhogen van de natuurwaarden langs de rivier.”

Deel het bericht met je vrienden.

Wethouder Johan van Gerwen: ‘Het komt nu echt dichtbij’

Waar staan we? En hoe gaan we verder om in 2027 de nieuwe Multifunctionele Accommodatie De Brug in gebruik te kunnen nemen? “Er wordt nu écht doorgepakt”, merkten bestuursleden tijdens een bijeenkomst op 22

Realisatie van Athletic Skills Garden stap dichterbij

Goed nieuws! Dankzij de Rabobank Meierij & Maashorst is met de toezegging van een bedrag van € 5000,- de eerste stap gezet richting de realisatie van een Athletic Skills Garden! De Rabobank heeft vanwege haar 125 jarig

‘Vanaf nu wordt het concreet’

Persbericht - 2 oktober 2023 Omnipark De Brug: ‘Vanaf nu wordt het concreet’ ERP – De voorbereidingen op de realisatie van Omnipark De Brug zijn in een volgende fase beland: het wordt steeds concreter.